לקוחות וידידים יקרים,

בחודש אוגוסט 2020 עודכן חוק שכר שווה לעובדת ועובד.

העדכון לחוק קובע כי ארגון המעסיק מעל 518 עובדים וכן ארגון המוטלת עליו חובת דיווח לפי סעיף 6א לחוק, יהיו מחויבים לאסוף נתונים ולערוך דין וחשבון שנתי אודות פערי השכר בין גברים לנשים.

מה נדרש בפועל מהארגון?

  • דו"ח פנימי אשר יכלול נתונים על השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, בפילוח לפי סוגי עובדים ומשרות, תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים בכל פילוח.
  • למסור, עם עריכת הדוח הפנימי ובהתבסס עליו, מידע לכל עובד בדבר פילוח העובדים שאליו משתייך העובד, סוגי המשרות שנכללו באותו פילוח ופערי השכר בתוך אותו פילוח באחוזים.
  • לפרסם לציבור דוח פומבי שיכלול נתונים בדבר פערי השכר הקיימים אצלו, באחוזים, וזאת מבלי לפרסם מידע שיש בו כדי לאפשר זיהוי של העובדים, מידע רגיש או מידע המגלה את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה.

ממתי?

לא יאוחר מה- 1 ביוני 2022, עבור שנת 2021.

מחלקת הייעוץ של משרדנו מעניקה שירותי ליווי וייעוץ בהערכות הארגון לחוק. השירותים כוללים:

  • ניתוח ומיון של נתוני השכר בארגון.
  • שיקוף המצב הקיים להנהלה ולמקבלי ההחלטות בחברה, לרבות צעדים והמלצות לתיקון הפערים, ככל שישנם.
  • צמצום חשיפות עתידיות.
  • הכנת תכנית עבודה להמשך לצמצום פערי השכר בין המינים בצורה המיטבית ביותר מנקודת מבט החברה, העובדים וזאת תוך עמידה בהוראות החוק.
  • שילוב מדדי השוויון כחלק אינטגרלי ממדיניות האחריות החברתית – תאגידית של הארגון.

 

להלן עלון מידע אודות השירות אשר נכתב ונערך על ידי מחלקת הייעוץ של משרדנו

ברושור חוק שכר שווה לעובדת ועובד.jpg

לפרטים נוספים ותיאום פגישת ייעוץ אנא צרו קשר עם רו"ח שלומי בני בטלפון : 050-7474-177 או במייל : [email protected]