מוסדות ציבור שהכנסותיהם ירדו בשנת 2020 בשיעור של 25% לעומת השנה הקודמת, יהיו זכאים למענק

ב- 20.1.2021 פרסם משרד האוצר בילקוט הפרסומים, את התנאים לחלוקת כספי תמיכה למטרת סיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם ירדו כתוצאה ממשבר וירוס הקורונה והשלכותיו.  על פי התנאים שפורסמו, המענק מיועד למגוון רחב של עמותות ולכל מטרה ציבורית שהיא. סכום המענק המקסימלי לגוף ציבורי כמוגדר בתנאים , הינו 1,500,000 ₪ 

להלן התנאים לזכאות: 

  • מחזור ההכנסות של המוסד הציבורי בשנת 2019 הינו בסכום מינימלי של 300,000 ₪ ועד לסכום מקסימלי של 400 מיליון ₪. (מוסד ציבורי, ללא דו"ח כספי מבוקר על ידי רו"ח, יהיה זכאי לתמיכה רק ממחזור של 500,000 ₪ ובאישור של רו"ח) 
  • עלות הפעילות של המוסד (ללא הנהלה וכלליות וללא שווי כסף  מימון , גיוס תרומות, שיווק ואחרות) מהווה לפחות 50% מהמחזור. 
  • הפעילות הנתמכת של מוסד הציבור מופנית לכלל האוכלוסייה ואינה מיועדת, במהותה, לקידום עניינו של פרט או פרטים מסוימים וידועים.
  • מוסד הציבור אינו זכאי למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעות הכלכליות של נגיף הקורונה. 
  • מחזור הירידה אינו מתייחס לשווה כסף  לתמיכות 3א או לתקציב של מוסד חינוך.
  • למוסד הציבור יש אישור ניהול תקין לשנת 2021. 

להלן הגופים שאינם זכאים למענק הסיוע: 

  • תאגידי בריאות, קופות חולים ובתי חולים, גוף מתוקצב (לפי רשימה סגורה, לדוג': מגן דוד אדום) מוסדות להשכלה גבוהה, איגודים מקצועיים, קרנות פילנתרופיות, ארגוני סנגור וארגונים לקשרים בינלאומיים. 
  • מוסדות תרבות וספורט הזכאים לקבל תמיכה לפי המבחנים שקבע משרד המדע, התרבות והספורט. 
  • גוף שהפסיק פעילותו ב- 2020 (הפסקת פעילות בחודשים מרס עד יולי או ספטמבר עד נובמבר לא תחשב כהפסקה).

נציין כי,  טרם התפרסמה בפועל אפשרות הגשת הבקשות למענקים ולכשתפורסם נעדכנכם בהתאם. 

משרדנו עומד לשירותכם בכל עת בכל הנוגע להגשות בקשות לסיוע בגין משבר הקורונה. 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר