RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

תקנות המפרטות את עקרונות הסיוע לחברות, עצמאיים ובעלי שליטה בחברות מעטים, שעסקיהם נפגעו בשל משבר הקורונה

הממשלה פרסמה ב- 24/4/2020 סדרה של תקנות המפרטות את עקרונות הסיוע לחברות, עצמאיים ובעלי שליטה בחברות מעטים, שעסקיהם נפגעו בשל משבר הקורונה. התקנות תאפשרנה סיוע למגוון רחב יותר של עסקים. הבסיס לחישוב המענק יתבסס על נוסחת חישוב לפיה בעלי העסקים ,חברות ויחידים , וכמו כן בעלי שליטה יפוצו בהתאם לשיעור הירידה במחזורים העסקיים בחודשים מרץ-  ואפריל 2020 לעומת מרץ – אפריל 2019.  

בחוזר זה ריכזנו עבורכם את סוגי המענקים השונים והקריטריונים שיקנו את קבלתם. 

מחלקת המיסים של משרדנו מעניקה שירותי ליווי וסיוע לעסקים בתהליך הגשת הבקשות למענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות קבועות, הכוללים בין היתר:
* סיוע בהגשת הבקשה של העסק לרשות המיסים.
* ייצוג העסק מול רשות המיסים כולל מענה לשאלות הבהרה נשוא הבקשה.
* מעקב ובקרה אחר הבקשה. 
* שאיפה לאופטימיזציה בקבלת הפיצוי המקסימלי לעסק על פי הקריטריונים של תכנית הסיוע. 

את הבקשות למענקים להשתתפות בהוצאות קבועות ניתן להגיש החל מ- 3/5/2020 ועד 12/8/2020. 

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח שוקי מיניבצקי במייל: [email protected] או לרו"ח אריה ארצי במייל: [email protected]
ניתן גם לפנות בטלפון: 03-7919111 או 03-7919104  

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר