תקנות פחת מואץ

לקוחות וידידים יקרים, 

לאור תחזיות הצמיחה השליליות כתוצאה מהמשבר הכלכלי בגין נגיף הקורונה, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) התשפ"א- 2020. 

במסגרת הוראת השעה, נקבע כי נישום אשר רכש או ירכוש ציוד לצורך פעילותו בין התאריך 1.9.2020 לבין 30.6.2021, יהא זכאי לשיעור פחת כפול מהפחת אשר היה זכאי לו לולא הוראת השעה, ובלבד שהחל להשתמש בציוד תוך שלושה חודשים ממועד רכישתו או עד ל- 30.6.2021 כמאוחר, ולגבי ציוד שאינו ניתן  להפעלה בתוך שלושה חודשים  מיום רכישתו, או בציוד המשמש במפעל תעשייתי, עד תשעה חודשים מיום רכישתו או 30.6.2021 כמאוחר מבניהם. כמובן שההטבה לא תעלה על מחירו המקורי של הנכס. 

עוד נקבע כי  באם בחר נישום שהוראת השעה תחול על ציוד שנרכש בתקופה זו, תחול ההטבה על כלל הציוד אותו רכש וזכאי להטבה. 

יצוין כי במסגרת הוראת השעה נקבעו פרטים ותנאים נוספים, ולכן צירפנו לעיונכם את הנוסח המלא של הוראת השעה. 

להוראת השעה - לחץ כאן

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר