עדכונים מבית RSM

חוברת עדכונים הרלוונטיים לדוחות הכספיים לשנת 2020

הוועדה המייעצת של רשת RSM לענייני התקינה החשבונאית הבינלאומית (RSM IFRS Advisory Committee) פרסמה חוברת עדכונים הרלוונטיים לדוחות הכספיים לשנת 2020. החוברת עוסקת, בין היתר, בנושאים הבאים:

  • סוגיות הקשורות לחכירות, צירופי עסקים, רפורמת ה- IBOR ועוד
  • תיקונים לתקני IFRS
  • דיונים שנדונו בוועד הפרשנויות IFRS Interpretations Committee

לעיון בחוברת לחץ כאן.

 

עדכונים משולחנו של מוסד התקינה הבינלאומית

רשת RSM מפרסמת אחת לחודש עדכונים משולחנו של מוסד התקינה החשבונאית הבינלאומית (International Accounting Standards Board (IASB.

העדכונים מחודש ינואר 2021 כוללים, בין היתר, דיונים בסוגיות של מכירה וחכירה מחדש, השפעת אמות מידה פיננסיות על סיווג התחייבויות והטיפול החשבונאי בפקטורינג ספקים.

לעיון בעדכונים לחץ כאן.

 

דוחות כספיים לדוגמה

רשת RSM מפרסמת אחת לשנה דוחות כספיים לדוגמה הערוכים לפי התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS).

הפרסום כולל דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2020 של חברות פרטיות, חברות ציבוריות, דוחות ביניים ועוד.

לעיון בדוחות כספיים לדוגמה לשנת 2020 לחץ כאן.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר