חוזר מחלקת מיסים - מס ריבוי דירות

לקוחות וידידים יקרים,

ביום כ"ט בכסלו התשע"ז, 29 בדצמבר 2016, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההסדרים"). במסגרת חוק ההסדרים בוצעו תיקוני חקיקה נרחבים בתחום המס בהם נקבע, בין השאר, כי החל מיום 1 בינואר 2017 יוטל מס על יחיד שהינו בעלים של שלוש דירות או יותר.

רצ"ב לעיונכם חוזר שערכה מחלקת המיסים של משרדנו בנושא מס ריבוי דירות

מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רוח' מעניקה שירותים של ליווי וייעוץ מקצועי לעצמאים וחברות בתחומים של מיסוי ישראלי ובינלאומי וביניהם: מתן חוות דעת בסוגיות מס שונות, ייעוץ וטיפול במקרים של הליך גילוי מרצון, תכנוני מס וייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי, בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים (פרה-רולינג) בנושאים שונים, ייעוץ בדיוני שומה, ליווי עסקאות, יעוץ וליווי לחברות המעוניינות לבחון זכאותן להטבות מס ע"פ החוק לעידוד השקעות הון ועוד.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר