הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

לקוחות וידידים יקרים, 

משרד העבודה והרווחה פרסם הוראת שעה, המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. 

בהתאם לתיקון להיתר, ניתן יהיה להעסיק עובדים במשק בשעות נוספות, מעבר למותר כיום, עד לתאריך 31.10.20, כפי שיפורט להלן:

ההיתר נדרש על מנת לענות על צורכי המשק ולסייע להתמודד עם האתגרים הנגרמים כתוצאה מהמחסור בתשומות העבודה, הנובע משינויים במצבת כוח האדם במשק, נוכח הגידול המשמעותי במספר העובדים הנדרשים לבידוד ולנוכח היעדרות עובדים, בשל סגירת מערכות החינוך והסגר בו מצויה מדינת ישראל.

 להלן תנאי ההיתר:

  1. אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות. היינו, ניתן יהיה להעסיק, ככל שיש צורך ובהתאם לתנאי ההיתר 25 שעות נוספות בשבוע.
  2. תתאפשר העסקת עובדים עד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות ולא יותר מ-8 פעמים בחודש.
  3. מכסת השעות הנוספות החודשיות לא תעלה על 90 שעות.
  4. מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים נדרש לעמוד באחד מהתנאים הבאים, בנוסף לאמור לעיל, כדי שיהא רשאי לעשות שימוש בהיתר:
    1. אם ביום שבו החל לעשות שימוש בהיתר, לפחות 20% ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה וזאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן להחליפם בעובדים קיימים לצורך ביצוע העבודה בתפוקה זהה. החוסר ייבחן ביחס למצבת כוח האדם הממוצעת, כפי שדווחה על ידי המעסיק לביטוח לאומי, בין החודשים מאי עד אוגוסט 2020.
    2. ככל שמועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות – אם בכל יום עבודה או בכל משמרת בהם נעשה שימוש בהיתר,  נעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מהעובדים באותה משמרת או קפסולה, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה. תנאי זה ייבחן בכל משמרת/ יום עבודה.

הוראת השעה הנה בתוקף מיום 4.10.2020 עד 31.10.2020 ולא תחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית וכן על מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה או ההיסעים או צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר