החזרי מס בעקבות קיזוז הפסדים אופטימלי מרווחים בשוק ההון

בימים אלו החלה  התקופה בה חלה החובה להגשת הדוח השנתי בגין שנת 2016 ולצורך הגשתו זוהי הזדמנות ראויה לבחון את הסוגיות הקשורות בנושא קיזוז הפסדי ההון כנגד רווחי ההון . 

במאמר זה תוצג סקירה של כללי קיזוז הפסדי הון מרווחי הון, מריבית ומדיבידנד. (יש לציין כי, מאמר זה רלוונטי גם לכל אותם תושבי ישראל  אשר אינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים, אך מעוניינים לבחון את זכאותם לקבלת החזרי מס).

פקודת מס הכנסה קובעת כי יחיד תושב ישראל חייב במס על רווח ההון, ריבית ודיבידנד שנצמח/הופק בישראל ו/או מחוץ לישראל בשיעור של 25% או 30% (באם היחיד הינו בעל מניות מהותי). כמו כן, בגין מימוש ניירות ערך יחול גם מס יסף (מס על הכנסות גבוהות) בשיעור של 2% מכל הכנסה העולה  על 803,520 ₪ (נכון לשנת 2016). 

כללי קיזוז הפסדי הון:

הכללים הבסיסיים  להתרת קיזוז הפסדי הון:

 1. הפסד הון נוצר במועד בו מימש אדם נכס/מניה במחיר הנמוך מעלותו. ויודגש, הפסדי הון מקוזזים על בסיס מימוש בפועל של הנכס.
 2. הפסד הון יותר בקיזוז במקום בו אילו היה רווח הון הוא היה מתחייב במס. לדוגמא, עולה חדש פטור ממס רווח הון בגין מכירת נכס במהלך עשר השנים ממועד עלייתו (על כן, אם נוצר לעולה החדש הפסד ממכירת נכס בתקופה זו, הפסד זה אינו ניתן לקיזוז היות ואם היה נוצר רווח הרי  הוא היה פטור ממס.
 3. הפסד הון שנוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל יקוזז קודם כל כנגד רווח הון מחוץ לישראל. במידה ויוותר הפסד הון לקיזוז ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון בישראל.

הפסדים ממימוש ניירות ערך:

המחוקק ביצע הבחנה בין קיזוז הפסד הון מני"ע שנוצר בשנת המס השוטפת לבין הפסד הון שנוצר בשנים קודמות 
להלן  הכללים  לגבי  קיזוז הפסדי הון החלים על ניירות ערך סחירים בבורסה.

 1. הפסד הון שוטף יקוזז כנגד (1) רווח הון ריאלי; (2) שבח ממקרקעין (3) הכנסה מריבית או מדיבידנד שנובעים מאותו נייר ערך שמומש; (4) הכנסה מריבית או מדיבידנד שמקורם בניירות ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החל עליהם לא עולה על 25% (נכון לשנת המס 2016); 
 2. הפסד הון מועבר משנים קודמות  יקוזז כנגד רווח הון ריאלי בלבד.

דגשים בסדר קיזוז הפסדי הון:

 1. הפקודה מאפשרת בחירה של אופן קיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים כך שאדם יכול לבחור את אופן קיזוז ההפסדים האופטימלי עבורו באופן ספציפי.
 2. במהלך השנה רשאי כל תושב  להחליט האם לממש נייר ערך מסוים בהתחשב ביכולת קיזוז ההפסדים שלו מנכסים ממקורות  אחרים.
 3. יחיד שהינו  בעלים של  מספר חשבונות בנק - ברוב המקרים, הבנקים אינם ערוכים  לבצע קיזוז הפסדים  בין מספר חשבונות בנק שבבעלות היחיד בהם נוצרו רווחים (קל וחומר כאשר חשבונות הבנק נמצאים במוסדות בנקאים שונים). על כן, מומלץ לבדוק את רווחי והפסדי ההון בגין כל חשבון בנק (באמצעות טופס 867 – טופס המפרט את רווחי ההון והפסדי ההון  לגבי כל שנת מס מסוימת וכן את המס שנוכה במקור בגין  אותם רווחים).
 4. הפסדים מהשקעות שירדו לטמיון - השקעות שהתגלו כלא כדאיות/ירדו לטמיון לרבות ערבויות אישיות שניתנו כנגד אותם השקעות יחשבו כהפסדי הון וניתן יהיה  לקזזם  כנגד רווחי הון.
 5. הפסדי הון שנוצרו  מניירות ערך ניתנים לקיזוז גם כנגד שבח ממקרקעין. 
 6. מחילת חוב - במידה וקיימת ראייה חד משמעית שחוב נמחל, ניתן במועד זה להכיר בחוב כהפסד הון. 
 7. על מנת שאדם יוכל לקזז הפסדי הון הוא נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה בגין  השנה בה נוצר ההפסד וכן בשנה שבה אדם בוחר לבצע קיזוז הפסד הון מרווח הון. במידה ובשנת מס מסוימת נוצר לאדם הפסד הון והוא לא דיווח על כך לרשות המיסים, הפסד הון זה לא יוכר על ידי רשות המיסים. 

כאמור אנו  עומדים  לפני הגשת הדוח לשנת המס 2016. ומכיוון  ושיטת המיסוי בישראלי הינה על בסיס שנתי (ולא עבור כל אירוע בנפרד), אנו ממליצים להתייעץ עם רו"ח מומחה במטרה לבחון את רווחי ההון תוך ניצול הזכות לקיזוז הפסדי הון  מה שמקנה יתרון מיסויי  על פי החוק. 

האמור במאמר זה הינו על דעת הכותב בלבד, אינו משקף בהכרח את עמדת רשויות המס ואינו תחליף לייעוץ מקצועי  פרטני.
RSM  שיף הזנפרץ ושות' רו"ח מעניקים שירות  וליווי מקצועי למשקיעים בשוק ההון כמו גם בשירותים נוספים בתחומים של מיסוי מקומי ובינלאומי.
הכותב הינו שותף ומנהל מחלקת המיסים ב- RSM  שיף הזנפרץ ושות' רו"ח 
סייעה בהכנת וכתיבת  המאמר דנה אסרף – מחלקת מיסים. RSM שיף הזנפרץ ושות׳ רו"ח 

למאמר כפי שפורסם במגזין הבנקאות הפרטית - לחץ/י כאן.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר