עדכון מיוחד - ייפוי כוח מתמשך - "תוכנית מגירה" לניהול סיכונים משפטיים עסקיים ואישיים

לקוחות וידידים יקרים,

נושא אובדן הכשירות המשפטית, באופן זמני או קבוע, עלול להיות פתאומי ולא צפוי (למשל עקב תאונה, מחלה וכד'), ואיתו חוסר היכולת של האדם לקבל החלטות הן במישור האישי, לרבות בנושאים בריאותיים, רפואיים, פיננסיים ועוד, והן במישור העסקי.
עד לעת האחרונה, הפתרון לנושא קבלת החלטות בהיעדר כשירות משפטית היה באמצעות מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש. למרבה הצער תהליך זה של מינוי אפוטרופוס וקבלת אישור בית המשפט לביצוע פעולות על ידי האפוטרופוס, ובפרט פעולות עסקיות, נמשך לרוב זמן רב, שלא לומר רב מדי. נוכח היעדר היכולת להגיב במהירות ו/או חוסר היכולת לקבל החלטה ו/או להוציאה לפועל, קיים פוטנציאל לנזק לאדם המאבד את כשירותו.
פתרון לכך ניתן למצוא כיום בהסדר משפטי חדש (יחסית), אשר התווסף בחודש אפריל 2017, במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, המכונה "ייפוי כוח מתמשך", שהינו למעשה כלי לניהול סיכונים משפטיים ואישיים, המהווה את החלופה היחידה, וכן העדיפה והנגישה, למינוי אפוטרופוס כאשר האדם נמצא בשיא כושרו
ובמה דברים אמורים;
ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאנשים פרטיים לנהל את הסיכונים המשפטיים שלהם בעצמם ולשלוט בחייהם בעתיד גם במצבים בהם לא יהיו כשירים, באופן זמני או קבוע, ולא יוכלו לקבל בעצמם ההחלטות הנוגעות להם. זאת בניגוד לכל ייפוי כוח אחר (רגיל או נוטריוני, למעט מספר חריגים), אשר מתבטל אוטומטית ברגע שהאדם עצמו מאבד את הכשירות.
במסגרת ייפוי כוח מתמשך יכול אדם להכין לעצמו "תוכנית מגירה" ליום סגריר ולמנות לעצמו "ממלא מקום" – מיופה כוח (אחד או יותר) שיוכל להיכנס בנעליו, בהתאם להנחיותיו הספציפיות, ולבצע עבורו את הפעולות שלא יוכל לבצע עבור עצמו במקרה של אובדן כשירות בעתיד.

יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך הם, בין היתר, כדלקמן:

  1. ייפוי כוח מתמשך מייתר למעשה את הצורך במינוי אפוטרופוס בעתיד (אם יידרש כזה) על כל המשתמע מכך, ומעבר לכך;
  2. ייפוי הכוח המתמשך כפוף לרצונותיו המפורשים של מייפה הכוח;
  3. בייפוי כוח מתמשך יכול האדם למנות מיופיי כוח שונים לתחומים שונים ולתת ביד כל אחד מהם סמכויות שונות (בניגוד לאפוטרופסות בה, על פי רוב, אדם אחד ממונה לכל התחומים).
  4. בעצם כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף (בניגוד לאפוטרופסות), האדם אינו מאבד את הכשרות המשפטית שלו וקולו ימשיך להישמע גם כאשר יתקשה לעשות כן, אם אישית ואם באמצעות ההנחיות שישאיר במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך הם, בין היתר, כדלקמן:

  1. מהו השלב והתנאים שבהם ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.
  2. מי יהיו מיופיי הכוח וכיצד יפעלו.
  3. להעניק סמכויות ספציפיות שיבטאו את רצונותיו.
  4. לקבוע הנחיות לפעולות שיבוצעו כאשר לא יהיה כשיר.
  5. להעמיד חובת פיקוח או ייעוץ מקצועיים (בכל תחום, פיננסי, משפטי, רפואי, עסקי ועוד).
  6. לדאוג לתלויים בו ולקבוע מי יטפל בהם אם יאבד את כשירותו.

חשוב להדגיש, כי עריכת ייפוי כוח מתמשך אינה שונה מעריכת ביטוח סיעודי ולמעשה היא תמונת המראה המשפטית לניהול הסיכונים במצב של אובדן הכשירות.

עוד יצוין כי ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך רק באמצעות עו"ד שעבר הסמכה מיוחדת על ידי משרד המשפטים והינו בעל תעודה מתאימה.

 

***עדכון  זה מוגש כמידע בלבד לציבור לקוחותינו לשם  שימוש ב"יום סגריר".
*** המידע הוכן על ידי עו"ד רם גמליאל ,-מומחה בתחום של  ייפויי כוח מתמשך  וניהול סיכונים ונערך על ידי משרדנו על מנת להנגיש עבורכם את המידע.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר