עדכון מיוחד - נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה מיום 12.12.2017

לקוחות וידידים יקרים,

ביום ה-  12.12.2017 הודיעה רשות המיסים על חידוש הוראת השעה לנוהל  "גילוי מרצון".
בהתאם להוראת השעה מעוניינת רשות המיסים לעודד נישומים שעברו עבירות על חוקי המיסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, מתחייבת רשות המיסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד מי שיבצע גילוי מרצון בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל כאמור.

בדומה לנוהל הקודם גם בנוהל החדש נכללים שלושת המסלולים הבאים:

  1. המסלול האנונימי - בו מוגשות מרבית הבקשות אשר יחול עד ליום 31.12.2018 בלבד.
  2. המסלול המקוצר - אשר יחול עד ליום 31.12.2019 , במסגרתו יוגשו בקשות גלויות במקרים בהם קרן ההון, שלא דווחה אינה עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנה אינה עולה על חצי מיליון שקל בגין השנים שנכללו בדיווח.
  3. המסלול הגלוי -  אשר יהיה בתוקף עד ליום 31.12.2019.

 

חשוב לדעת: נדרש כי הגילוי יהיה כן ומלא, ושבמועד הפנייה לא יהיה מצוי בידי רשות המיסים כל מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון.  
כמו כן, יש לציין כי אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד והוא אינו חל על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.

 

מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח מנוסה מאד בנושאים אלו ומעניקה ליווי מקצועי בהליך של גילוי מרצון לרבות השירותים הבאים:

  • ייעוץ בבחירת המסלול הנכון

  • סיוע בהכנת המסמכים והאישורים הנדרשים

  • הגשת הבקשה ודיונים עם רשויות המס לשם השגת הסדר בדבר סכום המס האופטימלי.

  • טיפול ומעקב בבקשה עד לאישורה  הסופי על ידי רשות המיסים.

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לשותף המיסים במשרדנו , רו"ח (משפטן) שי בן –דוד
במייל : [email protected]  או בטלפון : 03-7919111

 

להורדת הנוהל המלא שפורסם על ידי רשות המיסים  לחץ כאן.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר