עדכוני מסים - אוגוסט 2019

חוזר מס הכנסה מספר 1/2019 בנושא סיווג מניות בכורה לצורכי מס -   
בהתאם לכללי החשבונאות, מניות בכורה עשויות להיות מסווגות כהון עצמי, כהתחייבות פיננסית או כמכשיר מורכב, כאשר אופן הסיווג תלוי בתנאים הנוספים שנקבעו בהנפקת מניות הבכורה. בעניין זה פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 1/2019 שמטרתו להבהיר את אופן סיווג מניות הבכורה לצורכי מס [לחוזר 1/2019 - לחץ/י כאן].

חוזר מס הכנסה מספר 2/2019 בנושא ההוראות העדכניות לפקודת מס הכנסה לעניין חברת בית ולעניין חברה משפחתית –    
תיקון 245 לפקודת מס הכנסה (שנכנס לתוקף ביום 1.1.2018), שינה, בין היתר, את הוראות פקודת מס הכנסה לעניין חברת בית ולעניין חברה משפחתית. לאור זאת, רשות המסים פרסמה חוזר אשר מטרתו להבהיר את עמדתה בדבר מעמדה של חברת בית לצרכי מס [התנאים המצטברים הנדרשים על מנת להיחשב חברת בית, כניסה ויציאה ממעמד של חברת בית, הסדר המס החל על חברת בית, הוראות המעבר ועוד]. כמו כן, החוזר כולל את התייחסותה של רשות המסים לעניין השינויים שהחיל התיקון על הגדרת חברה משפחתית [לחוזר 2/2019 – לחץ/י כאן].

החלטת מיסוי בנושא שינויי מבנה - העברת מניות מחברה זרה – 
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי (מס' 3629/19) בנושא שינויי מבנה. עניינה של ההחלטה בהעברת מניות במסגרת קבוצת חברות בבעלותו של תושב ישראל, כאשר חברת האם הינה חברה זרה וחברת הבת (המוחזקת במלואה ע"י חברת האם) היא חברה פרטית תושבת ישראל [להחלטת מיסוי 3629/19 – לחץ/י כאן]

מחלקת המיסים במשרדנו מעניקה שירותים מקיפים בתחומי המיסוי המקומי והבינלאומי ובכלל כך: ייעוץ וליווי בדיונים מול רשות המיסים, פניות לקבלת החלטות מיסוי (Ruling ), מתן חוות דעת מקצועיות בסוגיות מס שונות, ייעוץ וליווי בהליכי גילוי מרצון , שינויי מבנה(מיזוגים ופיצולים), מיסוי נאמנויות, הקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, ייעוץ בנושא חוק עידוד השקעות הון ועוד.
לייעוץ, מידע ותיאום פגישה, ניתן לפנות למחלקת המיסים במשרדנו, טלפון : 03-7919104.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר