מאמרים ופרסומים

2020 מאי 05
בעולם העסקי של ימינו מערכות המידע הממוחשבות הן חלק אינטגרלי בתהליכי העבודה. הצורך להסתמך על המידע המופק והמעובד ממערכות המידע דורש מהארגונים לוודא את נכונות, שלמות ודיוק המידע השמור בהן.
2022 יולי 24
עדכוניים מקצועיים    הרחבת חובות התיעוד והדיווח לחברות רב לאומיות -
2022 מרץ 22
      עדכונים מקצועיים
2022 פברואר 20
לקוחות וידידים יקרים, בחודש אוגוסט 2020 עודכן חוק שכר שווה לעובדת ועובד. העדכון לחוק קובע כי ארגון המעסיק מעל 518 עובדים וכן ארגון המוטלת עליו חובת דיווח לפי סעיף 6א לחוק, יהיו מחויבים לאסוף נתונים ולערוך דין וחשבון שנתי אודות פערי השכר בין גברים...
2021 נובמבר 11
גיל רוזנשטוק
מצגת מהרצאתו של רו"ח גיל רוזנשטוק בקורס משותף של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ולשכת רואי חשבון. נושא ההרצאה הוא תקן חשבונאות מספר 25 בדבר הכנסות, לרבות הבדלים מול 15 IFRS בדבר הכנסות מחוזים עם לקוחות.
2021 אוקטובר 27
      עדכונים מקצועיים 
2021 יולי 05
בשבוע שעבר חגגנו לראשונה את מפגש הבוגרים של פירמת RSM שיף הזנפרץ ושות' לדורותיה. המפגש נערך באולם הכנסים של בית ציוני אמריקה. במסגרת המפגש זכו עובדי ושותפי הפירמה להיפגש עם עובדים ומנהלים מהעבר, החליפו חוויות משותפות והעלו זיכרונות.
2021 מרץ 25
עדכונים מקצועיים חוזר מס הכנסה 1/21 - התחשבנות בינחברתית בגין הקצאת אופציות ומניות לעובדים
2021 פברואר 21
להלן לנוחיותכם המצגות בנושאי מיסוי היבטי מס בעסקאות רכישה
2021 פברואר 21
חוברת עדכונים הרלוונטיים לדוחות הכספיים לשנת 2020 הוועדה המייעצת של רשת RSM לענייני התקינה החשבונאית הבינלאומית (RSM IFRS Advisory Committee) פרסמה חוברת עדכונים הרלוונטיים לדוחות הכספיים לשנת 2020. החוברת עוסקת, בין היתר, בנושאים הבאים:

Pages

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר