Билјана Дукоска

Повеќе од 7 години работно искуство во сметководство.