Босилка Стојановска
Постар соработник во ИТ и процесирање на податоци


Канцеларија : Главна канцеларија
Biography

   

Events

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот ноември – декември 2020 година

Податоци за плата и надоместоци од работен однос Податоци за пресметка на плата во 2020 година Податоци за пресметка на плата во 2020 година Просечна плата по работник ...