Македонија
Languages

Languages

Јаглика Јорданова Андријеска, М-р по Финансиски менаџмент
Менаџер за ревизија

Biography

Повеќе од 9 години работно искуство во ревизија и сметководство.