Марио Александар Младеновски, М-р по интелектуална сопственост
Правен асистент


Канцеларија : Главна канцеларија
Biography

Повеќе од 1 година искуство во областа на правно советување.