Македонија
Languages

Languages

Biography

Над 20 години работно искуство во Ревизија, Финансии и Раководни работни места во приватниот сектор.