Македонија
Languages

Languages

Biography

Повеќе од 30 години работно искуство во Ревизија, Финансии и Раководни работни места во приватниот сектор.