Небојша Младеновиќ

Повеќе од 30 години работно искуство во Ревизија, Сметководство, Финансии и Раководствени работни места во приватниот сектор.