Македонија
Languages

Languages

Стефан Николоски
Раководител на ИТ и Процесирање на Податоци | CISA


Канцеларија : Главна канцеларија
Услуга : Даноци
Sector :
Biography

6 години работно искуство во ИТ и Процесирање на Податоци.