Македонија
Languages

Languages

Стефан Николоски
Раководител на ИТ и Процесирање на Податоци | CISA


Услуга : Даноци
Biography

6 години работно искуство во ИТ и Процесирање на Податоци.