Македонија
Languages

Languages

Biography

Над 20 години искуство во Ревизија, Сметководство, Финансии и Управување во Индустријата и Трговијата, во Македонија и во странство.