Македонија
Languages

Languages

Пресметка на плата

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот ноември – декември 2020 година

24 Ноември 2020
Податоци за плата и надоместоци од работен однос Податоци за пресметка на плата во 2020 година

Како да пресметаме плата при отсуство од работа?

23 Ноември 2016
Најчести дилеми околу пресметките на плата во случај на отсуство заради одмори, боледувања и други причини.