Македонија
Languages

Languages

Даноци

Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Водење на деловодни книги

Нашите сметководствени услуги ги нудиме на клиенти кои бараат висок стандард на работење и имаат потреба за меѓународно известување, истовремено одржувајќи и усогласеност со локалната законска регулатива.

Подготовка на извештаи во согласонст со МСФИ - Меѓународните стандарди за финансиско известување

Нудиме финансиско известување во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ / IFRS) за локални потреби како и кон поврзани компании. Спојувајќи ги искуствата од ревизија и сметководство ние постојано ја надградуваме нашата експертиза со најновите добри практики во двете области. 

Советување при имплементација на сметководствени и информациски системи

Нашиот тим е искусен и во осмислување и имплементација на целосни сметководствени и ИТ системи. Заради обезбедување на сигурна и брза услуга, ние во целиме кон интегрирани и системски РСМ решенија. При воведување на истите, работиме заедно со нашите клиенти за да обезбедиме најдобра можна поврзаност помеѓу нивните желби и потреби и имплементираниот систем.

Воспоставување на сметководствени политики и постапки на работа

 

Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба

31 Март 2020
Би сакале да Ве информираме дека во  „Службен весник на Република С. Македонија“ бр. 82/2020 од ден 27.03.2020 година објавена е Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба која се применува заклучно со денот на нејзиното објавување во службен весник.

How can we help you?

Contact us by phone at +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us