Македонија
Languages

Languages

Даноци

Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Водење на деловодни книги

Нашите сметководствени услуги ги нудиме на клиенти кои бараат висок стандард на работење и имаат потреба за меѓународно известување, истовремено одржувајќи и усогласеност со локалната законска регулатива.

Подготовка на извештаи во согласонст со МСФИ - Меѓународните стандарди за финансиско известување

Нудиме финансиско известување во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ / IFRS) за локални потреби како и кон поврзани компании. Спојувајќи ги искуствата од ревизија и сметководство ние постојано ја надградуваме нашата експертиза со најновите добри практики во двете области. 

Советување при имплементација на сметководствени и информациски системи

Нашиот тим е искусен и во осмислување и имплементација на целосни сметководствени и ИТ системи. Заради обезбедување на сигурна и брза услуга, ние во целиме кон интегрирани и системски РСМ решенија. При воведување на истите, работиме заедно со нашите клиенти за да обезбедиме најдобра можна поврзаност помеѓу нивните желби и потреби и имплементираниот систем.

Воспоставување на сметководствени политики и постапки на работа

 

How can we help you?

Contact us by phone +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us