Македонија
Languages

Languages

Екстернализација

Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Outsourcing

Од мали компании со неколку вработени до големи компании со неколку стотици или илјадници вработени ние обезбедуваме надворешни (outsourcing) услуги за пресметка на плати со бројни придобивки за клиентот. РСМ Македонија ќе го рационализира начинот на кој што ја вршите пресметката на плати со што ќе Ви овозможи да се фокусирате на Вашиот основен бизнис.

Систем за пресметка на плата

Поседуваме големо искуство и знаење во областите на имплементација и оперативно работење на целосни системи за пресметка на плати за мали и големи организации. Нашите капацитети за имплементација и обработка на податоците осигуруваат сигурна, брза и стабилна услуга за пресметка на плати, резултирајќи во задоволни вработени и менаџмент.

РСМ Македонија е единствениот партнер на ADP Streamline во Македонија

Предностите на користење на надворешни услуги за пресметка на плата кај нас се повеќебројни. Некои од нив се:

  • Редовни известувања за промени на релевантната легислатива
  • Пониски трошоци
  • Одвојување на осетливи податоци од внатрешната структура
  • Зголемена сигурност на податоците

АДП е најголемата компанија во светот од областа на пресметка на плати и менаџмент на човечки капитал. https://www.adp.com

 

How can we help you?

Contact us by phone at +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us