РСМ Македонија
Languages

Languages

Процена на неподвижен имот, подвижен имот, транспортни средства, машини и опрема

Контактирајте нѐ на contact@rsmmk.mk, или на +389 (0) 2 3233 301.

Друштво за ревизија РСМ Македонија нуди услуги на процена.

  • Процена на трговски друштва

  • Процена на јавни претпријатија

  • Процена на недвижен имот

  • Процена на транспортни средства

  • Процена на подвижен имот

  • Процена на индустриска сопственост

  • Процена на машини и опрема

  • Процена на земјоделство

Овластени проценувачи

Нашиот тим вклучува овластени проценувачи во повеќе области на процена кои ќе ја определат вистинската вредност на секое средство.​

How can we help you?

Contact us by phone +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us