РСМ Македонија
Languages

Languages

Регистрација на правни лица во Централен регистар

Контактирајте нѐ на contact@rsmmk.mk, или на +389 (0) 2 3233 301.

Друштво за ревизија РСМ Македонија е овластен регистрационен агент во Централниот регистар на Република Македонија и врши електронска регистрација на правни лица.

How can we help you?

Contact us by phone +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us