РСМ Македонија
Languages

Languages

Ревизија & уверување

Интелигентни согледби и паметно прибирање повратни информации.

Луѓето се онолку добри колку што се алатките што ги поседуваат. Затоа, за да постојано даваме високо квалитетни ревизорски услуги, секогаш инвестираме во иновативни ревизорски методи. Ги следиме најновите трендови за да можеме да ги проследиме најновите достигнувања и да ги споделуваме во нашата мрежа.

Постојано внимавање на можните ризици е секогаш на прво место. Заради тоа посветуваме значително внимание и ресурси за да бидеме сигурни дека нашите методи се во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија.

How can we help you?

Contact us by phone +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us