РСМ Македонија
Languages

Languages

Управување со ризици, Оптимизација на трошоци, Осигурување, Обука и други услуги

Контактирајте нѐ на contact@rsmmk.mk, или на +389 (0) 2 3233 301.

  • Управување со ризици

  • Воспоставување и организација на финансиско-сметководствен сектор

  • Воспоставување на процедури во работењето

  • Оптимизација на трошоци

  • Осигурување

  • Посредување во избор на човечки ресурси во финансиската област

  • Воспоставување и унапредување на компаниските ИТ системи и софтвер

  • Планирање на деловен развој

  • Подготовка на проекти

  • Обука

 

Друштво за ревизија РСМ Македонија ја темели својата понуда врз основа на различните стручни познавања и искуства на својот тим.

Освен основните услуги што ги нудиме, ние го нудиме и нашето знаење во која било област во која би било корисно и ефективно.

How can we help you?

Contact us by phone +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us