РСМ Македонија
Languages

Languages

Услуги на надворешни соработници

РСМ ќе ви помогне со вашите секојдневни административни и секретарски потреби. Обезбедуваме решенија со кои вашите сметководствени и книговодствени процедури ќе бидат поефикасни и поедноставни за да можете да го водите вашиот бизнис знаејќи дека некој веќе се грижи за сите ваши сметководствени потреби и потреби пропишани со закон. РСМ фирмите ги обезбедуваат следните услуги за клиентите кои не користат ревизорски услуги:

 • Сметководство
 • Подготовка на буџет, периодични финансиски извештаи и периодични финансиски анализи
 • Обезбедување на привремена или делумна помош во сметководство
 • Дизајн и имплементација на сметководствени системи
 • Подготовка на сметководствени процедури
 • Услуги за пресметка на плата
 • Корпоративни секретарски услуги
 • Помош на клиенти со стратегија за влез на бизнисот во земјата
 • Основање на нови правни лица
 • Водење записници и друга правна документација
 • Неизвршно управување
 • Подготовка и поднесување на годишни извештаи

Како да пресметаме плата при отсуство од работа?

23 November 2016
Најчести дилеми околу пресметките на плата во случај на отсуство заради одмори, боледувања и други причини.

How can we help you?

Contact us by phone +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us