РСМ Македонија
Languages

Languages

Вештачење на материјално, сметководствено и финансиско работење

Контактирајте нѐ на contact@rsmmk.mk, или на +389 (0) 2 3233 301.

Тимот на Друштво за ревизија РСМ Македонија поседува лиценци за работа од областа на:

  • Вештачење на материјалното работење

  • Вештачење на сметководственото работење

  • Вештачење на финансиското работење

How can we help you?

Contact us by phone +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us