Compliance

Onze ondersteuning op het gebied van compliance is gericht op zowel de financiële dienstverlening als de internationale handel. De internationale handel en de financiering daarvan brengen hoge integriteitsrisico’s met zich mee. Onze compliance-ondersteuning omvat de volgende gebieden:

ONDERZOEKEN NAAR EN ANALYSE VAN COMPLIANCE

 • Onafhankelijke audits (compliance programma's van de branche, specifieke compliance-audits en 'RIB'-audits)
 • Specifiek op de organisatie gerichte beoordeling van wetten, regelgeving en bijbehorende nalevingsverplichtingen, volwassenheidsonderzoeken naar governance, risico's en compliance, inclusief gedrag en cultuur
 • Gap Analyse, zo nodig gevolgd door een plan van aanpak of actieplan
 • Ontwerptesten en effectiviteitstesten ten aanzien van compliance raamwerken, gevolgd door praktisch en deskundig advies
 • Nader onderzoek als onderdeel van due diligenceonderzoek van klanten en transacties (CDD en TDD)
 • Analyse van achterliggende oorzaken in geval van incidenten, overtredingen en wangedrag
 • Evaluaties en analyse bij ongebruikelijke transacties of vermoedelijke overtredingen van compliance verplichtingen

COMPLIANCE DIENSTverlening/COMPLIANCE-HELPDEsk

Veel financiële en niet-financiële instellingen willen een deel van hun compliance-activiteiten uitbesteden. Wij kunnen dit voor u verzorgen door middel van:

 • Due diligence van een derde partij (“KYC” - ken-uw-klant rapport)
 • Due diligencemonitoring en screening van transacties
 • Monitoring en toezicht op de naleving van wetten inzake financieel toezicht
 • Classificatie van goederen, technologie, software en diensten (d.w.z. voor tweeërlei gebruik / militair / EAR / ITAR)
 • Bepaling van de jurisdictie (zoals U.S.) ten aanzien van exportcontroles
 • Aanvragen van (export)vergunningen
 • Regelmatig monitoren en analyseren van de impact van ontwikkelingen in (internationale) wet- en regelgeving en normen die zijn vastgesteld door groepen deskundigen (bv. FATF, Basel Committee, OESO, Wolfsberg, JMLSG, Wassenaar Arrangement)

OPLEIDINGEN / WORKSHOPS OP HET GEBIED VAN COMPLIANCE

Continue opleidingsprogramma’s zijn een onmisbaar onderdeel van een gedegen compliance programma. Succesvolle opleidingsprogramma’s zijn gericht op het creëren en in stand houden van voldoende bewustzijn met betrekking tot integriteitsrisico's en zorgen ervoor dat het personeel over de essentiële kennis beschikt voor het dragen van verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van compliance taken. We zijn ervaren in:

 • Het geven van briefings aan de directie en raad van commissarissen
 • Trainingen over dilemma's (ook op directieniveau)
 • Trainingen over compliance bij export & bewustwordingssessies
 • Rollenspellen (“bezoek van een externe toezichthouder”)
 • Scrumsessies over compliance
 • Gaming met compliance als onderwerp
 • Opleidingen voor medewerkers compliance / sancties / exportcontrole / integriteit en ethiek

Bent u benieuwd wat de consultants Governance, Risk & Compliance voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

Herman Annink
T +31(0)20 653 36 66   
E  [email protected]
Jaap van Dijk
T +31(0)20 653 36 66 
E [email protected] 
Songül Balaban
T +31(0)20 653 36 66
E [email protected] 

Luister de podcasts: