Corporate Governance

Het “three lines” model heeft voor de governance van een organisatie zeker zijn waarde, al vinden wij binnen RSM een pragmatische aanpak nog belangrijker. Zeker omdat een inrichting met drie beheersingslinies voor risico’s voor bijvoorbeeld kleinere bedrijven te kostbaar en complex kan zijn. Onze governance consultants adviseren regelmatig over passende organisatiestructuren, waar de risico’s goed in beeld, en daarmee beheersbaar, zijn en de besluitvormingsstructuur daarop aansluit.

Vanuit RSM ondersteunen wij u bij de inrichting van uw corporate governance, in lijn met relevante wet- en regelgeving. Denk daarbij aan: 

  • Aanpassing van de “three lines” op uw organisatie.
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van uw gedragscode.
  • Opzet van uw compliance charter, als vertaling van de geldende wet- en regelgeving en branchenormen gericht op uw organisatie.
  • Integriteitsrisicobeoordelingen op het door u gekozen onderdeel van uw bedrijf of organisatie (persoonlijk, organisatorisch, relationeel en gerelateerd aan marktgedrag).
  • Opstelling van beleidsnormen in samenspraak met u voor compliance, gebaseerd op uw risico's, minimumnormen en richtlijnen.

Wilt u weten wat de Corporate Governance & Culture consultants van RSM voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

Marlène Jans
T +31(0)20 653 36 66
E [email protected]

Suzanne de Boer-Verheij
T +31(0)20 653 36 66
E [email protected]

Neem voor meer informatie
contact op met:

Marlène Jans
Director
+31 (0)23 530 04 00
[email protected]