Risk

We helpen uw organisatie bij het achterhalen, beoordelen en beheersen van integriteitsrisico's en het beheersbaar maken van de resterende risico’s op basis van de gedefinieerde risicobereidheid.

Onze dienstverlening varieert van een eerste scan van de staat van het compliance-raamwerk van onze klant, tot het assisteren bij de uitvoering van systematische integriteitsrisicobeoordelingen (SIRA) en het uitgebreid (her)ontwerpen en testen van de effectiviteit van ingevoerd beleid, procedures en andere maatregelen.

Zo nodig helpen we met herstelprogramma's, bijvoorbeeld wanneer uit onderzoeken van toezichthouders bevindingen naar voren zijn gekomen die aanvullende maatregelen vereisen.

Bent u benieuwd wat onze consultants op het gebied van Risk & Compliance voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

Herman Annink
T +31(0)23 5300 400   
E  [email protected]

Herman Annink
Director
+31 (0)23 530 04 00
[email protected]