RSM Risk Advisory Services

Als eindverantwoordelijke binnen een profit- dan wel non-profitorganisatie bent u op zoek naar zekerheid. Zekerheid dat uw steeds complexer wordende organisatie voldoet aan de eisen van een toenemende wet- en regelgeving. Deze vormen een kader waarbinnen veranderingen en risico’s vaak onduidelijk of zelfs onzichtbaar zijn. Gevoegd bij ingewikkelde, veelal geautomatiseerde bedrijfsprocessen leidt dit tot onzekerheid: 'Beheersen wij alle procesmechanismen?' 'Halen wij onze (bedrijfs)doelstellingen?' 'Zijn wij in staat om zonodig een officieel beheersstatement te overleggen?' 'Kortom: zijn wij in control en waarvoor?' RSM Risk Advisory Services biedt u die gewenste zekerheid, elk moment, elke dag. Snel, accuraat en moeiteloos.

Commerciële bedrijven, zorginstellingen, onderwijsorganisaties, woningcorporaties en overheidsinstanties: allen moeten zich conformeren aan de geldende regelgeving en veelal aantonen dat zij binnen die regelgeving hun processen adequaat beheersen. Dikwijls blijkt dit echter moeilijk, zo niet onmogelijk. De specialisten van RSM Risk Advisory Services kunnen dat wel. Wij zijn gespecialiseerd in advisering van GRC-toepassingen (Governance, Riskmanagement & Compliance), het maken van effectieve management informatiesystemen en het adviseren in complexe projectorganisaties. U wordt zo snel mogelijk in staat gesteld om autonoom ‘in control’ te zijn én te blijven voor de thema's die voor u van belang zijn. Een hoog serviceniveau is hierbij vanzelfsprekend. Wanneer de tools voor beheersing naar tevredenheid zijn geïmplementeerd in uw organisatie, blijft ons team beschikbaar om u terzijde te staan.

Onze dienstverlening behelst onder meer:

ADVIESDIENSTEN

ASSURANCE DIENSTEN

 

Wet- en regelgeving, bedrijfsprocessen en –culturen, aard van uw organisatie: het zijn variabelen die onze advisering mede bepalen. U bent dan ook geen onbekende voor ons. Sterker nog, wij kennen uw cultuur en spreken uw taal. Aspecten die wij beschouwen als absoluut noodzakelijk voor succesvolle dienstverlening.

Wilt u meer informatie over RSM Risk Advisory Services, neem dan gerust contact op met:

drs. Maarten Mennen RA RE CRISC CISA
T +31(0)45 405 55 55
E [email protected]