Netherlands
Talen

Talen

Aanrechtsubsidie

Als je niet schiet, kun je niet scoren, zei een voetballer ooit. Die tegeltjeswijsheid indachtig trok een echtpaar uit Landgraaf de stoute schoenen aan. Het stel kwam in het geweer tegen de afbouw van de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner, beter bekend als de aanrechtsubsidie. Met steun van Jos Teunissen, hoogleraar algemene staatsleer aan de Open Universiteit in Heerlen, werd de gang naar de rechter gemaakt.

Teunissen gruwt overigens van de term ‘aanrechtsubsidie’. „Het is een giftig woord, een onwoord, omdat het zowel een vernedering als een onwaarheid inhoudt.” Zo wordt ten onrechte gesuggereerd dat het een subsidie is; geld dat de niet-verdienende partner ‘zomaar’ van de overheid krijgt. Hoe dan ook, het gerechtshof in Den Bosch deed afgelopen maand uitspraak.

Helaas voor het eenverdienersgezin trok het toch weer aan het kortste eind. Het afschaffen van zo’n regeling is een zaak van de politiek. De rechter moet zich daar niet in mengen, luidt het vonnis.

Strafmaatregel

De strafmaatregel voor eenverdieners werd opgelegd door kabinet Balkenende IV, met CDA, PvdA en ChristenUnie. Om vooral vrouwen te stimuleren een betaalde baan te zoeken, werd besloten vanaf 2009 de overdraagbare, algemene heffingskorting af te bouwen voor wie na 1962 is geboren. Eerder kon de minst verdienende partner de belastingkorting volledig uitbetaald krijgen.

Ter illustratie: die algemene heffingskorting is dit jaar 2254 euro. Maar niet voor partners die na 1962 zijn geboren en weinig of geen inkomen hebben. Zij moeten het doen met 902 euro en het wordt dus elk jaar minder. Tot de korting 0 euro bedraagt. Het echtpaar uit Landgraaf is het daar niet mee eens. De vrouw, geboren in 1967, heeft geen werk en heeft de afgelopen jaren een fors bedrag bijna in rook zien opgaan. Voor hen is het bovendien geen leuk extraatje, maar geld dat nodig is om de eindjes aan elkaar te knopen.

Volgens hoogleraar Teunissen is de algemene heffingskorting nodig om een bestaansminimum te garanderen en zitten de echtelieden daar nu onder. In zijn ogen is de afbouw in strijd met het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Het gerechtshof was het daar, blijkens zijn uitspraak, niet mee eens. De Limburgers hebben al aangekondigd in beroep te gaan bij de hoogste rechter, de Hoge Raad. Mochten ze ook daar bakzeil halen, dan is er toch nog hoop.

Het onderwerp is weer op de politieke agenda terechtgekomen, onder meer dankzij de politieke partijen die destijds medeverantwoordelijk waren voor de afbouw, het CDA en de ChristenUnie. Steun krijgen zij van het Nibud en gezaghebbende fiscalisten als Leo Stevens uit Limburg. Zij waarschuwen eveneens dat het traditionele kostwinnersgezin in de gevarenzone zit. De fiscale bevoordeling van tweeverdieners staat in schril contrast met de onevenredige hoge belastingdruk van eenverdieners, merken zij op.

Reparatie

Nu het CDA nodig is om een nieuwe regering te vormen, kan die eisen stellen. Reparatie van de algemene heffingskorting zou zomaar hoog op het verlanglijstje kunnen staan, zodat het echtpaar uit Landgraaf straks misschien weer een beroep kan doen op de volledige aanrechtsubsidie.

Deze publicatie is geschreven door Peter Heesen en verscheen op zaterdag 13 mei 2017 in Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad. Het artikel kwam tot stand dankzij medewerking van fiscaal jurist Roel Wienen van RSM in Venlo.

     
mr. Roel Wienen    
+31(0)77 354 28 00    
E rwienen@rsm-nl.nl