Netherlands
Talen

Talen

Bedrijfsopvolging en familiebedrijven: “Zorg voor tijdig voorsorteren om opvolging of verkoop succesvol te laten verlopen”

Bij een overname of opvolging binnen een familiebedrijf wilt u als ondernemer uw bedrijf zo goed mogelijk achterlaten. Belangrijk hierbij is het tijdig voorsorteren op een mogelijke overname of opvolging. Onze ervaring (vanuit het waarderen en adviseren van familiebedrijven) is dat ondernemers zich bij ons melden op het moment dat er al een koper of opvolger voor de deur staat.

Het volgende is dan vaak niet optimaal op orde:

  • Optimalisatie belangrijke componenten die de waarde in belangrijke mate beïnvloeden waaronder begrepen als voorbeeld de afhankelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)
  • Fiscale aspecten
  • Juridische structuur
  • Vermogens- en financieringsstructuur
  • Managementinformatiesysteem

Value Based Management

Om uw onderneming gereed te maken voor opvolging of verkoop is optimalisatie van de bovenstaande punten essentieel. Dit noemt men ook wel Value Based Management. Door op tijd te beginnen kunt u feitelijk waarde aan uw eigen bedrijf toevoegen!

Value Based Management richt zich enerzijds op het optimaliseren van de resultaten en anderzijds het beperken van de risico’s van de onderneming. Het verhogen van de waarde van de onderneming staat hierbij centraal. Doordat wij bekend zijn met de dynamiek en de vele facetten van het familiebedrijf kunnen wij ervoor zorgen dat u de waardecreatie zelf kan behouden, maar ook dat de volgende generatie deze op een duurzame manier kan voortzetten.

Bij het toepassen van Value Based Management krijgt u zicht op zaken zoals:

  • Wat is de invloed van lopende/afgeronde projecten, investeringen en verschillende kostenposten op de waarde van uw onderneming?
  • Wanneer is er sprake van waardecreatie of waardevernietiging?

Uitdagingen bij opvolging of verkoop familiebedrijf

Opvolging of verkoop van een onderneming zijn complexe en ingrijpende trajecten voor ondernemers. Als ondernemer wilt u dat uw familiebedrijf op een goede manier voortgezet word. Door onze jarenlange ervaring met familiebedrijven begrijpen wij de problematiek waar u als ondernemer tegenaan loopt en streven wij ernaar u in alle facetten optimaal van dienst te zijn.

Zo kunnen bij opvolging emoties uiteraard een grote rol spelen in zowel de aanloop als ook tijdens het proces. De ondernemer kan overwegingen hebben zoals: ‘De kinderen zijn er nog niet klaar voor’, ‘Ik heb er geen tijd voor’ of ‘zo ingewikkeld is het allemaal niet’ om hiermee opvolging voor zich uit te schuiven. Vaak blijkt echter dat er meer achter een dergelijke afweging zit. Zo kunnen er dilemma’s spelen bij de kinderen omtrent aandeelhouder- en ondernemerschap, of de ondernemer kan en wil niet kiezen tussen zijn kinderen. Een ondernemer kan opzien tegen zijn pensioen of heeft juist moeite om zijn positie af te staan aan de volgende generatie. De emoties die bij iedere ondernemer naar voren kunnen komen, kunnen een grote impact op het bedrijfsopvolgingsproces hebben. Een goede voorbereiding en begeleiding is dan ook cruciaal!

Opvolgingsstappenplan

Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is het opstellen van een opvolgingsstappenplan. Hiermee wordt de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. Belangrijk bij een opvolgingsstappenplan is het tijdig en zorgvuldig bespreken van de opvolging met belanghebbenden zoals familieleden, medewerkers, klanten, leveranciers en uw bank.

Een succesvolle overdracht van een familiebedrijf vergt altijd maatwerk. Door onze gestructureerde aanpak kunnen wij u onder andere helpen met een opvolgingsstappenplan, maar ook met Value Based Management en andere facetten die bij een dergelijk proces zoals deze komen kijken. Door deze aanpak wordt de kans van een succesvolle opvolging groter. Hier profiteren niet alleen familieleden van, maar ook andere belanghebbenden en de toekomstige generaties!

Al met al zijn opvolging en verkoop van een onderneming verstrekkende trajecten. Het is een erg intensieve fase voor de ondernemer. Wij merken in de praktijk dat wij als adviseur vaak in vertrouwen worden genomen en daarmee een bijzondere band met de ondernemer opbouwen. Value Based Management en een goed onderbouwde waardering halen in feite de toekomst naar voren. “Niet een foto van het verleden, maar een film van de toekomst”.

Dit artikel is namens de adviesgroep familiebedrijven geschreven door RSM collega’s René van Bruggen (Director Corporate Finance & Valuation) en Wiegert Mulder(Consulting/Family Business Advice)