Netherlands
Talen

Talen

Energiebesparing? Een verplichting in 2019 of juist een kans?

Verbruikt uw onderneming op jaarbasis meer energie dan 50.000 kWh of 25.000 M3 of heeft uw kantoor een vloeroppervlakte groter dan 100m2? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer wettelijk verplicht om energie te besparen.

In de Wet milieubeheer zijn eerste stappen genomen vooruitlopend op de Klimaatwet en het hieruit volgende Klimaatakkoord. Het moet ervoor zorgen dat bedrijven hun bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Internationale Klimaatakkoord van Parijs. 
Vanaf 1 juli 2019 treedt de informatieplicht voor energie-besparende maatregelen voor bedrijven in. 

Wat houdt deze informatieplicht in?

Tot uiterlijk 1 juli 2019 heeft u de tijd om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De  genomen energiebesparende maatregelen meldt u aan het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is mogelijk vanaf januari 2019. 

Daarnaast wordt verwacht dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. De definitieve wetgeving hieromtrent wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan.

Welke maatregelen moet ik nemen?

Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. In januari 2019 komen de actuele Erkende Maatregelenlijsten beschikbaar. Er staan nieuwe maatregelen op en het bereik van sommige lijsten is groter met meer subsectoren en gebouwtypes.

Als u al eerder energiebesparende maatregelen heeft genomen, dan hoeft dit niet direct vervangen te worden.  Alle huidige erkende maatregelen blijven gelden tot een eerstvolgend natuurlijk moment, zoals afschrijving of verbouwing. Daarna moet u voldoen aan de vernieuwde maatregelen uit de EML. 

Meer informatie

U kunt in aanmerking komen voor subsidie rondom energiebesparende maatregelen. Uw RSM-adviseur kan u adviseren over bijvoorbeeld:

TIP

Met de Wetchecker energiebesparing kunt u eenvoudig controleren aan welke wettelijke verplichtingen uw bedrijf moet voldoen en hoe u deze kunt realiseren.

Wat heeft u nodig om de regelhulp succesvol te doorlopen:

  • energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten;
  • financiële jaarrekening;
  • aantal werknemers;
  • gebouwoppervlak van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.

cover_20181220_energiebesparing-_ook_voor_u_een_verplichting_in_2019_of_juist_een_kans.jpg

Download 'Energiebesparing? een verplichting in 2019 of juist een kans?' in pdf.