Netherlands
Talen

Talen

Europese verordening huwelijksvermogensrecht

Op 29 januari is de Europese Huwelijksvermogensstelselverordening van kracht gegaan (‘EHV’). Voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen gesloten vanaf deze datum, uniformeert de EHV in de betrokken lidstaten de regels die bepalen welk (huwelijks)vermogensrecht geldt. Daarnaast biedt de EHV een keuzemogelijkheid, ook voor huwelijken gesloten voor 29 januari 2019. Voor met name de internationale vermogensplanning is dit een belangrijk gegeven.

Voorbeeld

Een Nederlandse huwt met een Fransman. Het huwelijk wordt voltrokken in Italië. Na de huwelijksreis betrekt de bruid haar woning in Duitsland, waar ze gewoonlijk voor haar werk verblijft. De bruidegom blijft de gezamenlijke woning in Londen bewonen, de stad waar ze elkaar hebben ontmoet toen ze daar allebei werkten.

 Voor hun toekomstplannen moet duidelijk zijn welk huwelijks-vermogensstelsel van toepassing is. Dit is van belang omdat ieder land eigen regels kent en er grote verschillen kunnen bestaan bij het al dan niet gemeenschappelijk worden van vermogen. Onder de EHV kunnen de echtelieden kiezen voor het recht van Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk (ook al is het VK géén partij bij de EHV!) en - afhankelijk van de omstandigheden - ook Duitsland. Kiezen zij niet, dan zal het recht van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn, aangezien zich hier de eerste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats bevindt. 

Let op!

Het toepasselijke recht volgens de EHV heeft géén gevolgen voor het erfrecht! Hiervoor kan de Europese erfrechtverordening van belang zijn. Mocht een van beiden onverhoopt overlijden, dan kunnen de erfgenamen in alle vier de genoemde landen te maken krijgen met een vorm van erfbelasting - de woonlanden van de erfgenamen nog daargelaten. Niet alle dubbele heffing wordt weggenomen door verdragen of eenzijdige regelingen.

Meer informatie?

Wij helpen u graag bij uw (internationale) vermogensplanning en – structurering. Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft, neemt u dan contact op met uw RSM-adviseur.

cover_20190131_europese_verordening_huwelijksvermogensrecht.jpg

Download 'Europese verordening huwelijksvermogensrecht' in pdf