Netherlands
Talen

Talen

Gevolgen rekening-courantmaatregel voor dga update

Op Prinsjesdag 2018 is bekend geworden dat het kabinet per 1 januari 2022 een zogenaamde ’rekening-courantmaatregel’ wil invoeren. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2022 alle schulden die een dga bij zijn eigen vennootschap heeft van meer dan € 500.000 belasten in box 2. Dit om het aangaan van excessieve schulden door dga’s bij hun eigen vennootschap te ontmoedigen.

Contouren van de ‘rekening-courantmaatregel’

De aankondiging van deze maatregel heeft tot nu toe al tot veel kritiek geleid. Bovendien zijn er naar aanleiding hiervan veel vragen gerezen, vanwege de vele onduidelijkheden over de precieze uitwerking van de maatregel.

Op dit moment is bekend dat de maatregel zal zien op schulden van meer dan € 500.000. In aanvulling hierop is op 15 oktober 2018 bekend geworden dat de contouren van de oorspronkelijke  maatregel worden verzacht:

  • in plaats van de in eerste instantie aangekondigde overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden nu ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
  • bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden

In het oorspronkelijke voorstel, werd alleen over een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningleningen gesproken. Het ziet er nog wel steeds naar uit dat de maatregel leningen omvat ter financiering van een tweede woning, beleggingsvastgoed in box 3 of de aankoop van effecten. Al met al dus een maatregel die mogelijk veel impact kan hebben. Dit plan is echter nog niet neergelegd in een officieel wetsvoorstel en kan tussentijds nog wijzigen of geheel worden geschrapt.

Hoe nu verder?

De bedoeling is om de maatregel met ingang van 1 januari 2022 in te voeren, zodat dga’s nog tijd krijgen om de schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen tot € 500.000. Dit kan plaatsvinden door de schulden af te lossen al dan niet door de schuld te herfinancieren bij een bank. Voor 2019 bestaat er ook nog de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap. Omdat de heffing in box 2 in 2020 zal stijgen naar 26,25% en in 2021 naar 26,9% kan het interessant zijn om in 2019 al maatregelen te treffen.

Voorbeeld

U heeft als dga een rekening-courantschuld van € 450.000 bij uw bv. Daarnaast heeft u samen met uw partner drie jaar geleden een vakantiewoning gekocht, die u heeft gefinancierd met een lening van € 200.000 vanuit uw bv. U wordt dan vanaf 1 januari 2022 getroffen door de ’rekeningcourantmaatregel’. U heeft dan namelijk samen met uw partner een totale schuld aan uw bv van € 650.000. Dit kan betekenen dat € 150.000 als uitkering wordt gezien waarover u box 2-heffing dient te betalen. Het box 2-tarief voor 2022 is nog niet bekend, maar stel dat dit 26,9% is (aangekondigde tarief van 2021), dan betaalt u in 2022 mogelijk€ 40.350 box 2- belasting. U kunt besluiten om in 2019 een bedrag van € 150.000 als dividend uit te keren om uw schulden met € 150.000 omlaag te brengen naar € 500.000. Over deze dividend-uitkering betaalt u in 2019 dan het lage box 2-tarief van 2019 (25%), zijnde € 37.500. 

Gelet op de onzekerheid en onduidelijkheid rondom dit plan, raden u echter af om nu al onomkeerbare beslissingen te maken. Wij houden de verdere ontwikkelingen voor u in de gaten en zullen u informeren zodra er meer duidelijkheid komt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de implicaties die dit voorstel mogelijk voor u heeft, neem dan contact op met uw belastingadviseur bij RSM of uw vaste RSM-contactpersoon.

cover_20181016_gevolgen_rekening_courant_maatregel_voor_dga_update.jpg

Download 'Gevolgen rekening-courantmaatregel voor dga update' in pdf