Netherlands
Talen

Talen

Handhaving van de Wet DBA: wel of niet pas vanaf 1-1-2020?

De handhaving door de Belastingdienst op de toepassing van de Wet DBA gaat op zijn vroegst pas in per 2020. De Belastingdienst zou alleen bij ernstig kwaadwillenden al met ingang van 2018 controleren op de toepassing van de Wet DBA. Echter, de Belastingdienst gaat vanaf 1 juli 2018 bij alle kwaadwillenden handhaven.

Van kwaadwillenden is sprake indien een opdrachtgever opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. De bewijslast rust op de Belastingdienst waarbij de Belastingdienst moet bewijzen dat er sprake is van een (echte of fictieve) dienstbetrekking, sprake is van evidente schijnzelfstandigheid en van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

De Belastingdienst publiceert een toezichtplan dat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties vanaf 1-7-2018.

Dit toezichtplan houdt het volgende in:

  1. De Belastingdienst selecteert minimaal 100 opdrachtgevers om te bezoeken.
  2. In deze selectie zijn zowel opdrachtgevers betrokken die een modelovereenkomst hebben voorgelegd, als opdrachtgevers die in dit kader niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst. Van elke categorie wordt een aantal opdrachtgevers geselecteerd dat de Belastingdienst zal bezoeken.
  3. De selectie vindt dusdanig plaats dat diverse branches en sectoren bezocht worden.
  4. De Belastingdienst gaat met de geselecteerde opdrachtgevers in gesprek over hun werkwijze met hun opdrachtnemers. Dit gebeurt aan de hand van bedrijfsbezoeken. De Belastingdienst start in juli 2018 met deze bezoeken.
     

Mocht uw bedrijf een dergelijk bezoek krijgen of aangekondigd krijgen van de Belastingdienst, dan adviseren wij u direct met ons contact op te nemen zodat wij u kunnen bijstaan.