Netherlands
Talen

Talen

Laat opgebouwde overwerkuren vóór 2018 uitbetalen of opnemen!

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag aangepast. Een werknemer heeft vanaf dat moment recht op een vakantietoeslag van minimaal 8% van het loon. Vanaf 1 januari 2018 valt onder het begrip loon ook het overwerk. Afwijken van de vakantietoeslag is alleen toegestaan indien dit in een cao is geregeld. Wanneer dus niet bij cao is afgeweken, geldt vanaf 1 januari 2018 dat overwerk onder het loonbegrip valt en er dus vakantiegeld over verschuldigd is!

Er is geen overgangsregeling getroffen voor overwerkuren die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2018. Voor een werkgever is het dus niet onbelangrijk om ervoor te zorgen dat vóór 31 december 2017 alle overuren zijn uitbetaald of opgenomen. Bij uitbetaling na 1 januari 2018 – ook al zijn de uren opgebouwd vóór laatstgenoemde datum – moet er immers vakantietoeslag over het overwerk worden betaald.

Ons advies is dan ook om te bekijken of het mogelijk is om de openstaande overwerkuren zoveel mogelijk te laten opnemen vóór 31 december 2017 en het eventuele saldo uit te betalen vóór 31 december 2017.