Netherlands
Talen

Talen

Persbericht: Oprichting RSM-Nyenrode Instituut

Persbericht: “Oprichting RSM-Nyenrode Instituut”

Haarlem, 9 oktober 2018

RSM en Nyenrode Business Universiteit richten samen het RSM-Nyenrode Instituut (RNI) op. De bestaande samenwerking tussen beide partijen wordt op deze manier bestendigd en verdiept.

Het nieuwe RSM-Nyenrode Instituut stimuleert professionals om in een constant scholingstraject de praktijk aan de wetenschap te toetsen. Tegelijkertijd opent het instituut de deur tot de professionele wereld voor studenten.

Het doel van het RSM-Nyenrode Instituut is een kennisplatform te creëren dat professionals van RSM en studenten van Nyenrode in staat stelt op zowel nationaal als internationaal niveau de combinatie van (academische) vakkennis en praktijkervaring te optimaliseren.

Het RSM-Nyenrode Instituut richt zich op fiscale, financiële en accountancy advisering in drie hoofdonderdelen: (internationaal) Vastgoed, Educatie en de Leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’. De leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’ wordt bekleed door prof. dr. Roberto Flören. Onder de vlag van het RSM-Nyenrode Instituut worden er praktisch toepasbare onderzoeken op het gebied van familiebedrijven in Nederland uitgevoerd. Daarnaast worden er bijeenkomsten, presentaties en masterclasses georganiseerd voor klanten en medewerkers en zal het instituut in de toekomst gaan dienen als een spreekbuis voor familiebedrijven in Nederland.

Rudolf Winkenius, bestuurder RSM Netherlands: “Wij zijn trots op de oprichting van het RSM-Nyenrode Instituut: het geeft duidelijk de kracht van kennis weer. RSM kan op deze manier nog beter aan de wensen en de eisen van onze klanten voldoen. RSM biedt haar klanten en werknemers mooie kansen om kennis en kunde te versterken en te verdiepen. Deze samenwerking stimuleert een verantwoordelijke groei, mensgerichtheid, professionaliteit en een nog hogere kwaliteit.”

Dr. Miša Džoljić, Rector Magnificus Nyenrode: “Al geruime tijd werken RSM en Nyenrode samen. Deze samenwerking gaan wij op het gebied van familiebedrijven, vastgoed en educatie structureel intensiveren. In eerste instantie voor vijf jaar. Met het RNI willen wij een brug slaan tussen onze wetenschappelijke kennis en de praktijk van familiebedrijven. Zo kunnen wij enerzijds bouwen aan een duurzame toekomst van de medewerkers van RSM en haar klanten. Anderzijds sluiten we aan bij de kennis van het in 1992 opgerichte onderzoeksprogramma naar familiebedrijven en de behoefte van onze studenten en alumni.”

RSM is dé adviseur en full service provider op het gebied van fiscale & accountancyvraagstukken, financiële processen en (actuele) wetgeving voor het MKB en familiebedrijven.

Nyenrode Business Universiteit is de enige particuliere universiteit van Nederland, opgericht in 1946 voor en door het bedrijfsleven. Nyenrode is een begrip op het gebied van familiebedrijven en doet hier al sinds 1992 onderzoek naar. De connectie met het bedrijfsleven is nog steeds haar levensader, waarbij de onderzoeksresultaten ten goede van zowel het bedrijfsleven als de studenten komen.