Netherlands
Talen

Talen

Vraag vóór 1 oktober 2017 uw Europese btw terug

Heeft uw onderneming in 2016 in een andere Europese lidstaat btw betaald dan waar de onderneming is gevestigd? Als dit het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een Europees btw-teruggaafverzoek, om deze btw terug te vorderen. Eén van de voorwaarden om een btw-teruggaafverzoek in te dienen, is dat deze vóór 1 oktober 2017 moet worden ingediend. Het is daarom tijd om nu actie te ondernemen. 

Voor multinationale ondernemingen is het gebruikelijk dat aan hen btw in rekening wordt gebracht in landen waar zij niet gevestigd zijn. Dit komt voor bij uitgaven van de onderneming in andere EU-lidstaten (of bij leveringen en diensten aan de multinationale onderneming waarbij de verleggingsregeling niet van toepassing is). Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor beurzen, conferenties, accommodatie, reiskosten, brandstofkosten en drukwerk.

Voorwaarden

Elke EU-lidstaat heeft eigen specifieke regels met betrekking tot het speciale btw-teruggaafverzoek. De btw-wetgeving in elke lidstaat is gebaseerd op de EU Btw-Richtlijn, daarom zijn de regels in het algemeen hetzelfde. De algemene voorwaarden zijn:

  • dat uw onderneming gevestigd moet zijn in een Europese lidstaat;
  • dat uw onderneming niet voor de btw is geregistreerd in de lidstaat waar u een teruggave wilt vorderen;
  • dat de uitgaven zijn gemaakt in het kader van de onderneming.

Zoals hierboven vermeld moet het teruggaafverzoek ten aanzien van 2016 worden ingediend vóór 1 oktober 2017. Dit is een zogenoemde harde deadline, het is niet mogelijk om uitstel te verkrijgen.

Minimum bedrag

In alle EU-lidstaten geldt een minimum bedrag aan btw dat moet worden teruggevorderd bij een btw-teruggaafverzoek. In Nederland geldt een drempelbedrag van € 50 voor een kalenderjaar en € 400 voor een kwartaal. De drempelbedragen verschillen per land, maar liggen in het algemeen rond de hiervoor genoemde bedragen. 

Facturen

Sommige EU-lidstaten vereisen dat de originele factuur wordt meegezonden en accepteren geen kopieën of pdf-bestanden. De meeste lidstaten staan elektronische facturen echter wel toe. 

Volgende stappen

Heeft uw onderneming in 2016 btw betaald in een andere lidstaat? Dan is het aan te raden om deze btw in kaart te brengen en de onderliggende facturen en andere relevante documenten te verzamelen om dit speciale btw- teruggaafverzoek in te indienen. Vooraf dient de onderneming te beschikken over een afzonderlijke inlogcode, de aanvraag hiervan bij de Belastingdienst kan enkele weken in beslag nemen. 
Aangezien de deadline nadert, raden wij u aan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen u onder andere adviseren of de facturen geschikt zijn om een teruggaveverzoek in te dienen. Bovendien kunnen wij u helpen om het btw-teruggaafverzoek efficiënt in te dienen. 

Indien u meer informatie wenst over het terugvorderen van btw in andere EU-lidstaten, kunt u contact opnemen met uw vertrouwde RSM-adviseur.

cover_20170725_vraag_voor_1_oktober_2017_uw_europese_btw_terug_web.jpg

 

Download 'Vraag vóór 1 oktober 2017 uw Europese btw terug' in pdf