Netherlands
Talen

Talen

Wetswijziging in de btw-behandeling van vouchers

Onlangs heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn vastgesteld voor de btw-behandeling van vouchers in de EU. Momenteel bestaat veel onduidelijkheid over wat een voucher is, wanneer btw geheven wordt bij transacties met een voucher en over welk bedrag de btw-heffing moet worden berekend. Door deze onduidelijkheid ontstaat mogelijk dubbele belastingheffing of onbedoelde dubbele niet-heffing in grensoverschrijdende situaties en dit verstoort de interne markt. De nieuwe geharmoniseerde voucherrichtlijn moet een eind maken aan deze onduidelijkheid en moet 1 januari 2019 in alle EU-lidstaten geïmplementeerd zijn en treedt dan in werking. 

Wat is een voucher?

Een voucher kan zowel fysiek als elektronisch zijn en dient als betaalmiddel voor bepaalde goederenleveringen of diensten. Uit de informatie die bij de voucher behoort, moet blijken om welke goederenleveringen of diensten het gaat, dan wel wie potentieel tegen uitwisseling van de voucher goederenleveringen of diensten moet verrichten. Kortingsvouchers vallen niet onder deze definitie. Met deze definitie wordt ook een verschil in btw-behandeling beoogd tussen vouchers en algemene betaalmiddelen (bijvoorbeeld een creditcard). Er moet dan ook steeds getoetst worden of een betaalinstrument een voucher of een algemeen betaalmiddel is. 

In de voucherrichtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig en meervoudig gebruik.

Voucher voor enkelvoudig gebruik

Bij een voucher voor enkelvoudig gebruik is op het moment van uitgifte of verkoop bekend in welke lidstaat de btw verschuldigd is en hoeveel btw verschuldigd is. De btw wordt geheven op het moment van uitgifte en bij iedere doorverkoop. De maatstaf van heffing is het bedrag betaald door de consument verminderd met de inbegrepen btw. Wanneer de voucher niet wordt ingewisseld tijdens de geldigheidsperiode verliest deze doorgaans zijn waarde. De consument heeft geen recht op teruggaaf van de inbegrepen btw. Een uitzondering hierop is de ongebruikte voucher die wordt teruggenomen en terugbetaald door de uitgever (bijvoorbeeld een teruggenomen concertticket vanwege afgelasting), hierbij kan de btw wel gecorrigeerd worden.

Voucher voor meervoudig gebruik

Bij een voucher voor meervoudig gebruik is op het moment van uitgifte niet bekend in welke lidstaat hoeveel btw verschuldigd zal zijn. De uitgifte blijft daarom buiten de btw-heffing. De heffing vindt plaats bij de inwisseling ervan tegen levering van de onderliggende goederen of diensten. Ook hier is de maatstaf van heffing het bedrag betaald door de consument verminderd met de inbegrepen btw. Bij een niet binnen de geldigheidsperiode ingewisselde meervoudige voucher is bij uitgifte geen btw in rekening gebracht, waardoor compensatie niet aan de orde is.

Veranderingen ten opzichte van de huidige Nederlandse regelgeving

De invoering van de voucherrichtlijn mag niet leiden tot wijziging in de btw-behandeling van onder andere toegangskaartjes voor bioscopen en musea en vervoersbewijzen. Door toegangskaartjes en vervoersbedrijven onder de definitie van een voucher voor enkelvoudig gebruik te laten vallen, verandert er niets ten opzichte van de huidige btw-heffing. Bij het opstellen van het beleid ten aanzien van telefoonkaarten is al rekening gehouden met de destijds nog niet aangenomen voucherrichtlijn, daarom zal er feitelijk weinig veranderen. Een single purpose telefoonkaart wordt een voucher voor enkelvoudig gebruik en de multi purpose telefoonkaart een voucher voor meervoudig gebruik. De regels omtrent zegels of waardebonnen zullen door de invoering van de voucherrichtlijn wel worden aangepast. In sommige gevallen wordt een waardebon vanaf 1 januari 2019 als voucher gezien. Ook de btw-behandeling van cadeaubonnen zal veranderen. Cadeaubonnen worden niet langer als waardepapieren gezien maar als vouchers. Dit brengt met zich mee dat handelingen inzake cadeaubonnen dan belast zijn met btw en dat de uitgever in beginsel recht heeft op aftrek van voorbelasting. Daarnaast moet worden getoetst of het een voucher voor enkelvoudig of meervoudig gebruik is om te bepalen wanneer de btw verschuldigd is.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie of wilt u graag advies, neem dan contact op met uw RSM-adviseur, zodat u tijdig bent voorbereid op de nieuwe wetgeving.

cover_20170727_wetswijziging_in_de_btw-behandeling_van_vouchers.jpg

Download 'Wetswijziging in de btw-behandeling van vouchers' in pdf