Netherlands
Talen

Talen

22 juli 2019

RSM begeleidt Valori met verkoop aan private equity huis Holland Capital

RSM heeft de aandeelhouders van Valori gedurende het gehele verkoopproces begeleid. Vrijdag 12 juli jl. vond de closing plaats bij Holland Capital.  Alle aandeelhouders hebben hun aandelen verkocht waarna één oud aandeelhouder en twee managers...
19 juli 2019

Wetsvoorstel meldingsplicht agressieve grensoverschrijdende constructies

Op 11 juli 2019 is het wetsvoorstel nr. 35255 ter implementatie van de Mandatory Disclosure Directive (MDD, Richtlijn (EU)-2018/822) bij de Tweede Kamer ingediend. Op grond hiervan moeten intermediairs grensoverschrijdende fiscale constructies gaan...
18 juli 2019

Maatregelen implementatievoorstel ATAD 2

Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën het ‘Implementatiewetsvoorstel ATAD 2’ gepubliceerd. Dit wetsvoorstel bevat neutraliserende maatregelen tegen de ongewenste fiscale effecten van hybride mismatches. De neutraliserende ...
16 juli 2019

'Hallo bonus, dag toeslag'

Dani leest de uitspraak tweemaal om die beter te begrijpen. De rechter heeft er begrip voor dat Dani de gang van zaken als onrechtvaardig ervaart, maar hij moet zich aan de wet houden. Dat betekent dat de ontslagvergoeding die Dani heeft gekregen,...
15 juli 2019

Btw-positie leden Raad van Commissarissen

Er bestaat al langer discussie over de btw-behandeling van de activiteiten van een lid van een Raad van Commissarissen (hierna: ‘RVC’). In de meeste gevallen werd ervan uitgegaan dat de diensten van een commissaris met btw-belast zijn.
11 juli 2019

Vraag uw Europese btw terug uit 2018

Heeft uw onderneming in 2018 in een andere Europese lidstaat btw betaald dan waar de onderneming is gevestigd? Als dit het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een Europees btw-teruggaaf verzoek om deze btw terug te vorderen. Eén van de...
11 juli 2019

Ruim 270.000 eigenaren van familiebedrijven dreigen privacy te verliezen

Vanaf januari 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Dan treedt, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, het UBO-register in Nederland in werking. Het UBO-register gaat grote invloed hebben op...
4 juli 2019

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Sinds 2 juni 2019 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren. Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en...
4 juli 2019

Zonnepanelen? Ook btw-voordeel op het dak

Wanneer zonnepanelen op een nieuwbouwwoning worden geplaatst, is naast de btw op de aanschafkosten van de zonnepanelen ook een deel van de btw die ziet op de kosten van het dak waarop de panelen worden geplaatst verrekenbaar.
27 juni 2019

'Het familiebedrijf is levend ondernemerschap'

De relatie tussen RSM Nederland en Nyenrode Business Universiteit bestond al jaren, maar is vanaf oktober verdiept en geïntensiveerd door het oprichten van het RSM-Nyenrode instituut(RNI). Dit instituut is een kennisplatform dat een brug wil slaan...
25 juni 2019

Liquidatie van de liquidatieverliesregeling?

Op 16 april 2019 hebben Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) een voorstel van wet voor aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling per 1 januari 2021 ter consultatie aangeboden.
14 juni 2019

Box 3 heffing: schending van ongestoord recht op eigendom

BOX 3-HEFFING: schending van ongestoord recht op eigendom De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 uitspraak gedaan over de rechtsvraag of de vermogensrendementsheffing op spaargeld (box 3-heffing) strijdig is met het eigendomsrecht (art. 1 EP EVRM). De...

Pagina's