24 juni 2021

Geen sprake van vaste inrichting bij gebrek aan eigen personeel

Het al dan niet hebben van een vaste inrichting voor de omzetbelasting kan grote gevolgen hebben omtrent de plaats van dienst. Voor ondernemers is het derhalve van groot belang om vast te stellen of er sprake is van een vaste inrichting en te weten...
23 juni 2021

Geen NOW 3.1 en 3.2 aangevraagd omdat omzetdaling door TVL lager was dan 20%? Wellicht dan toch mogelijk om NOW 3.1 en 3.2 aan te vragen!

Onlangs is bekendgemaakt dat de TVL niet meetelt in de omzetberekening vanaf de NOW 3.1. Door het niet meetellen van de TVL heeft u mogelijk een lagere omzet voor de berekening van de omzetdaling in de NOW kunt u toch aanspraak maken op NOW 3.1 en...
20 juni 2021

Vraag vóór 1 oktober 2021 uw Europese btw terug

Heeft uw onderneming in 2020 in een andere Europese lidstaat btw betaald dan waar de onderneming is gevestigd? Als dit het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een Europees btw-teruggaafverzoek om deze btw terug  te  vorderen.  Deze dient...
18 juni 2021

Hoge Raad wijst een nieuw arrest inzake toepassing BOF bij vastgoedondernemingen

Op 18 juni 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) bij de verkrijging van (certificaten van) aandelen in een vastgoedonderneming.
14 juni 2021

Update wetsvoorstel excessief lenen naar aanleiding van verdere parlementaire behandeling

Het wetsvoorstel excessief lenen heeft al veel stof doen opwaaien en heeft bovendien tot veel vragen (omtrent de exacte invulling van de bepalingen) geleid. Op 31 mei 2021 is de nota naar aanleiding van het nader verslag (‘NnavNV’) gepresenteerd,...
14 juni 2021

Bijzonder uitstel van betaling van belasting: mogelijk nadere actie vereist voor 1 juli 2021

In onze nieuwsbrief van 31 mei 2021 maakten we melding van het voornemen van het kabinet om de regeling met betrekking tot bijzonder uitstel uit te breiden met een langere terugbetaaltermijn (60 maanden) en een latere aanva
4 juni 2021

RSM Corporate Finance adviseert bij de verkoop van Inlumi Group aan Nimbus Investments

RSM Corporate Finance heeft de aandeelhouders van Inlumi Group bijgestaan gedurende dit transactieproces. De closing vond plaats op maandag 31 mei. Het managementteam van Inlumi Group zal hun betrokkenheid voortzetten en zullen zich, ondersteund...
2 juni 2021

Voorstellen administratieve lastenverlichting controle NOW

Eind mei heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan inzake administratieve lastenverlichting bij de controle van de NOW.
31 mei 2021

Afschaffing Baangerelateerde Investeringskorting

De Baangerelateerde Investeringskorting wordt mogelijk afgeschaft en vervangen door verlaging van de werkgeverspremie AWf per augustus 2021.
31 mei 2021

Voornemen kabinet: doortrekken steunpakket naar derde kwartaal van 2021!

Ondernemers hebben te leiden te gehad door de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet is daarom van plan het steunpakket door te trekken naar het derde kwartaal van 2021. In deze nieuwsbrief de aanvullingen voor de NOW, TVL, bijzonder uitstel van...
31 mei 2021

TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen

Hoe ziet de TVL voor grote ondernemingen er precies uit? Wanneer komt u in aanmerking? In dit nieuwsbericht behandelen wij een aantal belangrijke aspecten van deze nieuwe regeling.
17 mei 2021

Btw-positie commissariaten

Al enige tijd worden procedures gevoerd omtrent het ondernemerschap van leden van een raad van commissarissen of bezwaarcommissies. De Staatssecretaris heeft 28 april 2021 een nieuw besluit geplaatst in de Staatscourant om meer duidelijkheid te...

Pagina's