Risico

Ter bescherming van de integriteit van financiële markten en ter voorkoming van doorgeleiding van gevoelige goederen en technologieën wordt van financiële instellingen, handelsondernemingen en fabrikanten wettelijk verwacht dat zij bijdragen aan de preventie van financieel-economische criminaliteit. Om aan deze belangrijke taak te voldoen, dienen er robuuste raamwerken worden opgezet teneinde te waarborgen dat de risico's goed achterhaald en ingeschat worden en naar behoren worden beheerst.

Wij stellen de reikwijdte vast van het integriteitsrisicobeheer, vooral gericht op de volgende financieel-economische delicten en andere overtredingen:

 • Witwassen
 • Financiering van terrorisme
 • Ontduiking van sancties
 • Ontduiking van exportcontroles
 • Corruptie en omkoping
 • Externe en interne fraude
 • Belastingontwijking, belastingfraude en agressieve belastingplanning
 • ​Cybercriminaliteit
 • ​Marktmanipulatie / Handel met voorkennis
 • Overtreding van kartelbestrijdingswetgeving
 • Overtreding van gedragscode / zakelijke principes / kernwaarden
 • Inbreuk op privacy / lekken van vertrouwelijke gegevens
 • Sociaal onaanvaardbaar gedrag
 • Belangenverstrengeling
 • Machtsmisbruik

FINANCIËLE INSTELLINGEN

Op basis van internationale normen dienen alle financiële instellingen met een vergunning continu de integriteitsrisico's in verband met hun bedrijf vast te stellen, te (her)beoordelen en te beheersen. Deze eis is opgenomen in de vierde anti-witwasrichtlijn van de EU en overgenomen in de wetgeving van de individuele EU-lidstaten.

De Systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) geldt in Nederland als de meest gehanteerde norm voor het beheersen van integriteitsrisico’s. Een belangrijk onderdeel van de SIRA is de verklaring over de risicobereidheid, die vervolgens als referentie geldt voor de aanvaarding van alle risico's.

Wij helpen financiële instellingen bij een passende SIRA-aanpak, bij opname van de SIRA in hun processen, en bij het definiëren van een duidelijke en passende integriteitsrisico-bereidheidsverklaring.

INDUSTRIE & HANDELSBEDRIJVEN

Financiële instellingen verlangen steeds vaker een compliance en risicobeheersingsaanpak van hun klanten die vergelijkbaar is met de eisen waaraan zij zelf moeten voldoen. Door deze groeiende trend is het industriële klanten aan te raden om gebruik te maken van de universeel toepasbare SIRA-aanpak. Een dergelijke aanpak leidt tot een gedegen intern compliance programma (ICP) dat het bedrijf niet alleen helpt om kostbare overtredingen van exportbeperkingen en sancties te voorkomen, maar die ook helpt bij het uitstralen van vertrouwen met betrekking tot de risicobeheersing. Zulk vertrouwen is vaak een voorwaarde bij het faciliteren van transacties door financiële instellingen, of zelfs bij het aanvragen van exportvergunningen.

Bent u benieuwd wat de consultants Governance, Risk & Compliance voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

Herman Annink
T +31(0)20 653 36 66   
E [email protected] 
Jaap van Dijk
T +31(0)20 653 36 66 
E [email protected] 
Songül Balaban
T +31(0)20 653 36 66
E [email protected]