Norge
Languages

Languages

Avgift

MERVERDIAVGIFT, SÆRAVGIFTER OG TOLL

Norske og utenlandske merverdiavgiftsregler er, som skattereglene, i konstant endring og skjer raskere enn noen gang. Det samme gjelder de norske særavgiftsreglene samt regelverket rundt toll. Det gir et komplisert og til dels uoversiktlig rettkildebilde for mange virksomheter, og kravet om etterlevelse forutsetter at man er løpende oppdatert. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med å løse alle type problemstillinger innen merverdiavgift, og toll- og særavgiftsregelverket.

Marianne Brockmann Bugge new partner in RSM Advokatfirma

VAT-expert Marianne Brockmann Bugge new partner in RSM

We are pleased to welcome Marianne Brockmann Bugge as a Partner at RSM Advokatfirma (law) as of August 15, 2017.
26 June 2017