RSM Norway
Languages

Languages

Åpenhetsrapport 2016

 

RSM består av nærmere 170 kompetente, engasjerte og positive mennesker som jobber målbevisst for å skape gode kundeopplevelser for våre 5 500 kunder hver eneste dag. Våre kunder varierer fra små norske selskaper til internasjonale børsnoterte konsern. Det er allikevel mellomstore eierstyrte virksomheter vi kan aller best. Menneskene er vår viktigste ressurs, og vi legger mye energi i det å videreutvikle RSM som en attraktiv arbeidsplass. Det å ta vare på og videreutvikle våre ansatte er det aller viktigste vi gjør. I denne forbindelse er det viktig for oss å tilby individuelle utviklingsplaner, herunder gi den enkelte mulighet til å påvirke hvilken kompetanse som skal videreutvikles. 

De teknologiske endringene skjer raskt, og vår evne til å forstå de teknologiske trendene samt vår evne til å ta i bruk ny og effektiv teknologi er avgjørende for vår konkurransekraft. Dette er essensielt både for å kunne utføre en effektiv revisjon med riktig kvalitet og for å være en relevant rådgiver og samtalepartner for våre kunder. Riktig kvalitet på de tjenester som leveres er en forutsetning for å skape gode kundeopplevelser, både på kort og lang sikt. RSM skal være en proaktiv tjenesteleverandør som forstår våre kunders virksomhet og dens omgivelser, og som er opptatt av fremtiden. Vi informerer våre kunder om både muligheter og endringer og vi skal ha mot til å si ifra og bidra til at våre kunder driver sin virksomhet i samsvar med lovgivningen. Måten og tidspunktet vi kommuniserer med kunden på er med på å skape gode kundeopplevelser. Kvalitet omfatter også kvalitet i interne rutiner og prosesser. Vi jobber derfor kontinuerlig med å styrke interne rutiner og prosesser så vel som sørge for at vi til enhver tid besitter relevant kompetanse.

RSM vokser og har tatt posisjonen som det mellomstore revisjonsselskapet i Norge. Dette forplikter, og det medfører økt interesse fra omgivelsene. RSM skal forvalte den tilliten som eksisterende og nye kunder hver dag viser oss på en god måte. I RSM tror vi på åpenhet og det å snakke sammen, og vi er overbevist om at dette er med på å skape tillit hos både ansatte og kunder. 

For å forstå hvordan RSM kan utvikle seg videre er det viktig å få tydelige og oppriktige tilbakemeldinger fra våre kunder. Slike tilbakemeldinger søkes kontinuerlig gjennom løpende dialog med kundene. I tillegg har vi, med bistand fra eksterne samarbeidspartnere, gjennomført kundeundersøkelser i 2016. Slike tilbakemeldinger er verdifulle og gjør oss i stand til å respondere på de synspunkter og innspill som mottas. 

Åpenhet rundt spørsmål om selskapets eierskap, inntekter, personalspørsmål og kvalitetskontroller er viktig for RSM. Dette er blant de forholdene du kan lese mer om i denne rapporten.

God fornøyelse!

 

hrb_150x150.png

Hans Ragnar Berg 
Daglig leder 

 

Last ned Åpenhetsrapport 2016 i sin helhet her: apenhetsrapport_2016.pdf