RSM Norge AS
Languages

Languages

Åpenhetsrapport 2017

FORORD VED DAGLIG LEDER

Ved utgangen av 2017 bestod RSM av 170 kompetente, engasjerte og positive mennesker som jobber målbevisst for å skape 
gode kundeopplevelser for våre kunder hver eneste dag. Våre kunder varierer fra små norske selskaper til internasjonale 
børsnoterte konsern. Det er allikevel mellomstore, eierstyrte virksomheter vi kan aller best.  

Menneskene er vår viktigste ressurs, og vi legger mye energi i det å videreutvikle RSM som en attraktiv arbeidsplass. Det å 
ta vare på og videreutvikle våre ansatte er det aller viktigste vi gjør. I denne forbindelse er det viktig for oss å tilby individuelle 
utviklingsplaner, slik at den enkelte ansatte får sitte i førersetet for sin egen fremtid. Samtidig er det avgjørende at vi har gode 
personalledere som evner å veilede våre ansatte og gi konstruktive innspill på veien.

Gode kundeopplevelser fordrer relevant kompetanse. I denne forbindelse er det grunnleggende at vi som tjenesteleverandør 
evner å forstå kunden og dens omgivelser, kundens behov og ikke minst vår egen rolle. Løsninger som ikke er varig gode gir 
ikke opphav til gode kundeopplevelser. 

RSM skal være en fremtidsorientert tjenesteleverandør som forstår våre kunders virksomhet og deres omgivelser, og som 
er opptatt av fremtiden. Vi informerer våre kunder om både muligheter og endringer og vi skal ha mot til å si ifra, og bidra til, at 
våre kunder driver sin virksomhet i samsvar med lovgivningen. Måten og tidspunktet vi kommuniserer med kunden på er med 
på å skape gode kundeopplevelser. Kvalitet omfatter også kvalitet i interne rutiner og prosesser. Vi jobber derfor kontinuerlig 
med å styrke interne rutiner og prosesser så vel som sørge for at vi til enhver tid besitter relevant kompetanse.

Revisjonsbransjen er en bransje i rask endring. De teknologiske endringene vil fortsette å påvirke både bransjen vi opererer 
i, virksomhetene vi jobber med og ikke minst måten vi driver vår virksomhet på. Derfor at det helt avgjørende at vi evner å 
utvikle oss i takt med tiden, og at vi lykkes med å omstille oss «mens vi fortsatt virker». Endringskompetanse og endringsvilje 
er etter min vurdering noe av den mest verdifulle kompetansen vi kan ta med oss inn i fremtiden. For er det en ting som er 
sikkert om fremtiden, er det at den kommer raskere enn noen gang.

RSM vokser og har tatt posisjonen som det mellomstore revisjonsselskapet i Norge. Dette forplikter, og det medfører økt 
interesse fra omgivelsene. RSM skal forvalte den tilliten som eksisterende og nye kunder hver dag viser oss på en god måte. I 
RSM tror vi på åpenhet og det å snakke sammen, og vi er overbevist om at dette er med på å skape tillit hos både ansatte og 
kunder. 

Åpenhet rundt spørsmål om selskapets eierskap, inntekter, medarbeiderutvikling og kvalitetskontroller er derfor viktig for 
RSM. Dette er blant de forholdene du kan lese mer om i denne rapporten.

God fornøyelse!

Hans Ragnar Berg
Daglig leder
(sign.)

hrb_770x367.png

 

Last ned Åpenhetsrapport 2017 i sin helhet her: apenhetsrapport_2017.pdf