Norge
Languages

Languages

Åpenhetsrapport 2018

hrb_770x367.png

FORORD VED DAGLIG LEDER

RSM er i utvikling, og har i løpet av få år tatt posisjonen som det mellomstore revisjonsselskapet i Norge. Dette forplikter, 
og medfører økt interesse fra omverdenen. I RSM er vi 192 kompetente og engasjerte mennesker, som hver dag jobber 
målbevisst for å forvalte den tilliten som eksisterende og nye kunder viser oss. Våre kunder varierer fra små norske selskaper 
til internasjonale børsnoterte konsern. RSMs ambisjon er å være Norges ledende revisjonsselskap for små og mellomstore 
virksomheter. 

RSM er en fremtidsorientert tjenesteleverandør som vektlegger det å forstå våre kunders virksomhet og omgivelsene 
de opererer i. Vi skal være relevante gjennom å informere om endringer i lover og regler, informere om forretningsmessige 
muligheter og teknologiske nyvinninger. Vi har integritet til å bidra til at kundene driver sin virksomhet i samsvar med 
lovgivningen. 

Gode kundeopplevelser fordrer relevant kompetanse, og det forutsetter at vi til enhver tid er faglig oppdatert så vel som 
oppdatert på kundens virksomhet og dens omgivelser. Det å være relevant handler for meg om å være på kontinuerlig søken 
etter ny kunnskap og nye måter å tilnærme oss utfordringer på, samtidig være villig til å gi slipp på «etablerte sannheter».
Endringskompetanse og endringsvilje er etter min vurdering noe av den mest verdifulle kompetansen vi kan ta med oss inn i 
fremtiden. Dette innebærer at vi må forberede oss på at morgendagen krever annen kompetanse og vise vilje til å tilnærme 
oss utfordringer på nye måter. Dette stiller store krav til hver enkelt ansatt så vel som til RSM som selskap. 

Menneskene er vår viktigste ressurs, og det å ta vare på og videreutvikle våre ansatte er det aller viktigste vi gjør. Dette 
handler også om vår evne til å tilby individuelle utviklingsplaner, slik at den enkelte får ta ansvar for sin egen utvikling og 
fremtid og har mulighet til å tilpasse arbeidsbelastningen til de ulike livsfaser. I RSM heier vi på hverandre, og vi gleder oss når 
vi kan hjelpe en kollega til å lykkes. Vår ambisjon er å bidra til at våre ansatte blir skikkelig attraktive i næringslivet, men hvor vi 
som arbeidsgiver lykkes med å legge til rette slik at de fleste velger å være med å utvikle RSM inn i fremtiden.

I RSM tror vi på åpenhet og det å snakke sammen, og vi er overbevist om at dette er med på å skape tillit hos både ansatte 
og kunder. Åpenhet rundt spørsmål om selskapets eierskap, inntekter, medarbeiderutvikling og kvalitetskontroller er derfor 
viktig for RSM. Dette er blant de forholdene du kan lese mer om i denne rapporten.

God fornøyelse!

Hans Ragnar Berg
Daglig leder

 

Les og last ned RSM Norge AS Åpenhetsrapport 2018 her: